דוחות כספיים

מאזן חוות דעת רואה חשבון -

מאזן הינו דוח כספי המפרט את מצבם הכספי של חברות ותאגידים שונים נכון ליום מסוים, לרוב בסוף השנה.

מבנה המאזן בנוי כך שבצד האקטיב(חובה) ממוקמים נכסי העסק ובצד הפאסיב(זכות) ממוקמים ההתחייבויות וההון העצמי.

הדוחות הכספיים מספקים תמונת מצב פיננסית של השנה החולפת ומאפשרים קבלת החלטות מושכלת בהתאם למצב הקיים.

דו"ח המאזן נערך על-ידי מחלקת הביקורת בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים ובהתאם לתקנים של לשכת רואי החשבון.

 

טופס 1214 -

טופס 1214 הוא דוח אותו מגישות חברות למס הכנסה, הדו"ח מפרט את הרווח או את הפסד העסקי לאותה שנה.

טופס זה מספק נתונים עיקריים לגבי התנהלות החברה בשנה החולפת.

 

תכנון מס -

תכנון מס הינו בחינה מראש של האסטרטגיות כדי להביא להפחתת חבות המס – באמצעיים חוקיים ולגיטימיים. תכנון מס חכם בבחירת הדרך הנכונה לצמצום חבות המס. מתבצע על-ידי רואה חשבון מוסמך.

logo בניית אתרים